Tips bij de online lessen

Van je online-Stretchingles een Embodiment Stretchingles maken?

Dat doe je zo:

 • Zorg voor een rustige, liefst steeds dezelfde privé-plek, een matje, een meditatiekussen, en een dekentje. Ook is het fijn om een dun kussentje klaar te heben liggen, een (zacht) touw of riem, een korte stok (bv een stuk bezemsteel). Een vrij stuk muur in de buurt hebben en een stoel, is soms ook handig.  Dat is per les verschillend. Wanneer je een oogkussentje hebt: heel prettig om te gebruiken tijdens de eindrust.
 • Bekijk als je wilt de introductievideo. Dan kan je lichaam alvast kennismaken met de ontvangende manier van omgaan met jezelf en je lijf binnen Embodiment Stretching.
 • Die ontvangende houding naar je levende lichaam, noem ik ook wel 'voelend gewaarzijn', of 'sensen'. In feite gaat het om een passief gebeuren; hoe meer je je ontspant, hoe meer de sensaties in je lichaam door kunnen dringen tot je bewustzijn. Vooral het zacht laten worden van je gezichtsspieren helpt daarbij. Ook je oogspieren 'laten smelten' maakt  dat je niet eens een 'brandpunt-focus' in stelling kunt brengen. Je waarnemen blijft letterlijk ruim en open, en kost geen moeite: je hoeft alleen maar te ontvangen wat er in je lichaam speelt. Hoe minder jij controleert en bij voorbaat opleggend ingrijpt, en hoe meer je voelend aanwezig bent bij hoe je lichaam beweegt, des te vloeiender en effectiever zal je lichaam kunnen functioneren. Ook in je dagelijks leven.
 • Kijk ook naar dit filmpje om te zien wat je lichaam in de baarmoeder al deed om zichzelf wakker en soepel te kussen.
The Singing Body Company - Stretching
tijger uitrekken 2
 • Zet eventueel een ontspannend muziekje op. Muziek kan je helpen 'bij de voelende les te blijven', wat vaak helemaal niet zo makkelijk is, zo in je eigen huis vol van afleidingen.
 • Kijk sowieso met je lijf naar de oefeningen, wanneer ik ze voordoe. Dat wil zeggen: laat je lijf zich inleven, meeleven en ben daar sensend  bij aanwezig.
 • Mocht een oefening je niet goed bekomen, vervang hem  voor een oefening die jij fijn vindt. Of gewoon voor een rustmoment. Blijf 'sensen'.
 • Je kan ook besluiten een oefening die (nog) te zwaar voor je is, 'half' te doen. Dat wil zeggen: Alleen de beginfase ervan doen.
 • Tijdens oefeningen mag je lichte druk/stretch'pijn' voelen. Ik noem dat 'groene pijn'. 'Rode pijn' (bv stekende pijn) is altijd een teken dat je gas terug moet nemen.
 • Zie de techniek die ik aanreik als een mindfulness-oefening, ook al kom je in een paradox terecht: met mijn aanwijzingen zeg ik hoe je iets zou moeten doen en lijk ik je uit te nodigen tot in de controle-modus te schieten. Precies zijn in goed gebruik van je lichaam helpt natuurlijk blessures te voorkomen, maar, als je er een mindfulness oefening van maakt, -of liever; een sensefulness oefening-, ook een middel om op fijnzinnig niveau met je lichaam te communiceren. En weer: een middel om aanwezig te zijn waar je lichaam ook is. In het nu dus.

Laat je inademing waarnemend zijn: met je inademing treed je als het ware de ruimte van het stretchgebied binnen. En je ontvangt wat daar allemaal te voelen valt. Label geen enkele sensatie als goed of fout (afgezien van de hierboven genoemde 'rode pijn'). Blijf nieuwsgierig en open: Wat ervaar je eigenlijk allemaal?

 • Laat je uitademing 'smeltend' zijn: Nodig je lichaam uit op de stretchplekken, maar eigenlijk overal, verder te verzachten, als boter in de zon. Laat de uitademing denkbeeldig onnodige spanning afvoeren naar buiten en/of naar de grond. Je kan hier niets afdwingen. Van dwingen komt alleen maar meer spanning. Je kan alleen uitnodigen als het om ontspannen gaat.
 • Laat vervolgens je inademing ook 'voedend' laten zijn: Stel je voor dat je inademing het stretchgebied van binnen teder aanraakt. Of zie voor je dat je met je inademing schone, vriendelijke levensenergie aanvoert naar het stretchgebied.
 • Neem de tijd om 'na te voelen', dus; de sensaties die vrijkomen na een oefening bewust ontvangen. Laat je lichaam tijdens navoelen zelf ademen. Dat betekent: Wacht het moment af waarop de natuurlijke inadem-impuls zich aandient, en ben benieuwd naar hoe je lichaam de zuurstof deze keer tot zich zal nemen. Sta het toe te zuchten, te gapen etc. Ben op de zelfde manier benieuwd naar de uitademing. laat hem, plaatshebben zoals hij wil plaatshebben. "bemoei' je er bewust niet mee. Zo herstelt je lichaam zichzelf en integreert het wat het ervaren heeft tijdens de oefening.
 • Het maakt niet uit hoe lenig je bent of je voelt: Wanneer je voelend en smeltend aanwezig bent in een houding of beweging, gebeurt er precies wat er moet gebeuren.

Heb het goed!

Fascia-web